Maklumkantindakan

Saya angkat anjing htiga bulan laludan dia masih tidakdiberi vaksin. Diamemulakan rangka kerjatingkah laku pelikho, serangan serupasebelum penyitaan,terus bergegar, berjalanbelakang dan air liur.Apa itu?


Hai,

Quankami mengadopsi anak anjinglangkah pertama adalahbawa anda berjumpa doktordoktor haiwan icountuk pemeriksaan klinikallengkap ico dan, jikaperlu, contohnyaames pelengkap,untuk memastikan bahawahaiwan itu menghadirkan diridalam keadaan sihatdalam.

Dalam keskeraguan tentangvaksinasiyang lengkap, indiadakah itumemulakan semulaprotokol vaksinasibukan untuk anak anjing.

Tanda-tanda bahawaAwakpelaporan mungkinberkaitan dengan trauma atau penyakitviral yang sangat biasa dianak anjing tidak kosongiaitubagaimanapun, penyebarm diagnosispasti harusdilakukan oleh doktordoktor haiwan.

Semoga ini dapat membantu.


Video: Beginilah Cara Kerja Vaksin (Julai 2021).